img_0157.jpg

Bestyrelsesmødet 05-11-2019

Referat fra Bestyrelsesmødet den 5 november 2019:

Siden sidst: Mads berettede om Jægerrådsmødet han deltog i, den kørte meget omkring solceller og hegn omkring samme, der blev lavet en skrivelse til Lemvig kommune, som de efterfølgende har svaret på – svarbrev sendes til bestyrelsen.
Johnny deltog i næste møde, hvor temaet mest var krondyr jagten, her er man bange for at der kommer arealbegrænsning og det har ogsån været på tale at der ikke må skydes hjorte over 12 ender.

Vi har fået 3 nye medlemmer 1 ordinær og 2 ekstraordinære.


Sponsorer: Jørn kunne berette at 5 har valgt at stoppe som sponsorer og vi skal alle tænke på om der nye vi kan få, her blev foreslået den nye Poda mand – Violas Blomster – der må være flere, giv Jørn besked om emner. Vores hjemmeside er ikke opdateret i flere år, det skal gøres straks med dem vi har nu. Jørn sender nye fakturaer ud 15 november med betaling pr. 15 december – Jørn giver Jens Krejlgård besked om ændringerne på hjemmesiden.

Generalforsamlingen: Fastsat til onsdag den 15 januar på Flynder Skole, på valg er Bent, Peter og Jørn alle modtager genvalg. Samme program som sidste år dog afslutning med jagtfilm.
Peter sørger for annonce i jæger senest 1 december og udsendelse af SMS i januar også reminder 1 uge før – Mads aftaler med Knud om skolen og Hans omkring maden. Henning Jensen udnævnes som æresmedlem, Peter ansvarlig for diplom fra jægerforbundet.

Trofæaften: Tirsdag den 17 marts hos Colstrup, meny bøf ala Hans Larsen ( Mads Bestiller) præmier til bedste Danske kronhjort – bedste Danske dåhjort – bedste Danske råbuk , bedste udenlandske kronhjort – bedste udenlandske råbuk og andet vildt. Bent står for trofæaften med hensyn til aftaler med Colstrup om borde, skilte til ophæng af trofæer, vinder pladerne m. mere.

Andre aktiviteter som er planlagt: Fad og mærkeskydning søndag den 3 maj, samme program som sidste år, ansvarlig Jens og Johnny

Geddefiskeri hos Keld Hansen ikke aftalt dato, men forslag lørdag den 2 maj, besked senere ansvarlig Leif – Mads aftaler med Keld.

Tirsdag den 5 maj kl. 19.00 foredrag hos Keld Hansen er aftalt incl. 3 stk. smørrebrød øl, vand og kaffe pris kr. 150,00 ansvarlig Mads

21 maj Bukkepral samme program som sidste år ansvarlig Mads.

Økonomi: Jørn berettede at vi har kr. 51.501,12 i banken og kr. 1.223 i kassebeholdning. Jørn sørger for at få regnskabet revideret til den tid.

Nyt fra Jægerforbundet: Vi har fået nogle foldere som vi skal dele ud til evt. nye medlemmer, mangler i flere så sig til.

Eventuelt: Der er kommet indbydelse til mørkeskydning på mårhund – indbydelsen er lagt på hjemmesiden og der bliver sendt en SMS.

REFERAT SLUT