img_0155.jpg

Ordinær generalforsamling d. 18-01-2024

Referat af ordinær generalforsamling i Møborg Jagtforening afholdt d. 18.JAN 2024 i Flynder skole
Bækmarksbro.
Dagsorden jfr. Foreningens vedtægter.

1: Valg af dirigent.
Bjarne From foreslået af bestyrelsen og valgt.

Bjarne konstaterede, at der var sket lovlig indvarsling i samtykke med forsamlingen.

2: Formandens beretning:
Vedr. foreningens aktiviteter i det forgangne år.
060523: Geddefiskeri i Kjeld Hansens sø. 17 deltagere og 16 fisk fanget. Vundet af Bjarne Stockholm, for
største fisk, (efter voldsom kamp), og Tommy Bøge for flest fisk. Tak til Møborg Dambrug for levering af
agnfisk. Tak til Kjeld Hansen, for at vi må fiske i søen, tak til Land og Fritid samt Jagt og Fiskeri for
sponsorgaver.

070523: Riffelskydning på Skydebanen i Ulfborg. 16 Fremmødte. Fadskydning vundet af Bent Viborg. Tak til
Jens Madsen som skydeinstruktør.

180523: Bukkepral hos Søren Frederiksen på Kikkenborgvej. 22 Fremmødte, 4 danske bukke og 8 polske.

240623: Torvedag i Bækmarksbro.. en hyggelig dag med stor interesse og mange besøgende hos vor stand.
3 nye medlemmer til foreningen.

080823: Flugtskydning på skydebanen i Holstebro. 14 deltagere.

300823: Inforaften vedr. vildtafgrøder. 26 deltagere.

Der er lavet en facebookside for jagtforeningen, og den har p.t. 24 medlemmer. Fra opstart myntet på
foreningens medlemmer, men fremover åbnet for medlemmer, der er godkendt af bestyrelsen..

Antal medlemmer i foreningen ses en svag tilbagegang med 3 stk. til nu 114 stk.

Formanden takkede for et godt og aktivt år, men så frem til endnu større deltagelse fremover.
Beretningen godkendt af forsamlingen

3: Regnskab fremlagt af kassereren.

Der sås en kassebeholdning på 5490 og indestående i bank 46499 hvilket gav et underskud på 12568 hvilket
ca. svarer til den gave foreningen gav til mårhundegruppen på 13805 kr. . En balance på 82691.
Regnskabet var revideret og godkendt af revisorerne og blev ligeledes godkendt af forsamlingen.

4: Indkomne forslag: Ingen

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På Valg er Jørn Kjøllhede , der modtager genvalg, og Peter Bahn Jakobsen, der ikke ønsker genvalg.
Foreslået og enstemmigt valgt blev Mikkel Madsen, Vestergade 37, 7570 Vemb, tlf: 40197701, mail:
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

6: evt: Fremlagt blev et forslag til et arrangement med en udflugt til ”MIT AFRIKA” d. 14 JUNI 2024 kl. 1430
Nr. Lydumvej 110, 6830 NR. Nebel, med afgang fra Tangsø Skole. Arrangementet indeholder en rundtur i
dyrehaven , middag med buffet i restauranten, og besøg i jagtmuseet med foredrag af ejeren Niels Nygård.
Arrangementet koster 200 for foreningens medlemmer og 300 kr. for ikke medlemmer.
Nærmere følger på foreningens hjemmeside..

Et medlem ønskede en revidering af foreningens hjemmeside. Taget til efterretning.

Peter Bahn Jakobsen
sekretær