img_0151.jpg

Bestyrelsesmøde 10-03-2020

Referat fra bestyrelsesmøde i Møborg Jagtforening afholdt hos formanden tirsdag d. 10. marts 2020.03.11

Tilstede var : Mads Pedersen, Jørgen Kjøllhede, Johny Løkken , Bent Wiborg og Peter Bahn Jakobsen.

Afbud fra Leif Olsen og Jens Madsen

Ligeledes var Norbert Ravnsbæk tilstede på bestyrelsens anmodning for at uddybe omkring hans opstilling
som kandidat til hovedbestyrrelsen. (herom særskilt på hjemmesiden under rubrikken: Formandens
hjørne).


1: Orientering og planlægning omkring foreningens deltagelse på kredsmødet d. 15. marts så vi bliver så
kraftigt repræsenteret som muligt og alle 3 pladser bliver fyldt ud. Aftalt, at vi repræsenteres af Bent
Wiborg, Torben Andersen og Bjarne Stockholm, (Mads Pedersen reserve). Herefter debat omkring
kredsmødet og de medlemmer, der sendes afsted bliver” klædt på”.

2: Trofæaften d. 17 marts 2020 Hos Coldstrup Jagt og fiskeri i Bækmarksbro.
Bent Wiborg har styr på kontakt til Coldstrup og planlægger sammen med ham.
Sekr. Sørger for SMS-reminder til alle og tilretter dag for sidste tilmelding til fredag d. 13. marts

3: Øvrige forestående arrangementer kører fortsat som tidligere planlagt og oplagt på hjemmesidens
aktivitetskalender . Aktiviteterne vil løbende blive opdateret på hjemmesiden efterhånden som vi nærmer
os de aktuelle datoer.

4: Økonomi. Kassereren orienterede kort omkring indtægter og udgifter siden sidst, og der er p.t. 52805,42
i kassen.


Herefter orientering ved Norbert Ravnsbæk. Herom på formandens hjørne.