img_0158.jpg

Bestyrelsesmødet 04-01-2022

Referat af bestyrelsesmøde i Møborg Jagtforening afholdt hos formanden d. 040122.

Alle mødt undtagen Bent, der var fraværende uden afbud.
Konstituering: Enighed om, at vi ikke konstituerede os før efter næste generalforsamling om 1,5 md.

Forestående generalforsamling: Alle forberedelser OK, Skolen ok, mad ok.
Grundet det indkomne forslag fra Bjarne Stockholm vedr. nedlæggelse af foreningen kort debat om, at vi
evt. skal bede Bjarne From om at være dirigent på generalforsamlingen grundet hans store
foreningserfaring. Mads tager kontakt til Bjarne From.
Kort debat omkring emnet, og enighed om, at vi må afvente en tilkendegivelse vedr. foreningens eksistens
og en evt. udmeldelse af DJ fra generalforsamlingen.

På valg er Jørgen, Bent og Peter. Jørgen? , Peter Modtager genvalg. Bent?

Aktiviteter i foråret: Geddefiskeri i Kjeld Hansens sø evt. 010522. Mads kontakter Kjeld Hansen for
nærmere aftale. Nærmere tilgår.
Indskydning af rifler: Johny kontakter skyttecenter. Nærmere tilgår.
Bukkepral d. 210522 hos formanden.
Økonomi: 12 ud af 14 sponsorer har betalt. Der er en kassebeholdning på 63300.
Forslag om evt. arrangement af en bustur/udflugt. Emnet bringes op på generalforsamlingen til debat
under evt.