img_0162.jpg

REFERAT FRA MØBORG JAGTFORENING´S GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT FRA MØBORG JAGTFORENING´S GENERALFORSAMLING 2013 :

 

 

60 JÆGERE VAR MØDT OP TIL GENERALFORSAMLINGEN PÅ MØBORG SKOLE.

 

FORMANDEN MADS PEDERSEN BØD VELKOMMEN SPECIELT TIL GÆSTERNE: JKF FORMANDEN JOHNY FAURSKOV OG PEDER MAARUP.

 

HEREFTER GIK DET OVER I DEN STEGTE FLÆSK MED PERSILLESOVS, SOM ER BLEVET EN TRADITION PÅ GENERALFORSAMLINGEN.

 

KL. CA. 19.30 ÅBNEDE FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN OG BESTYRELSEN FORESLOG FREDE FREDERIKSEN SOM DIRRIGENT, HAN BLEV VALGT UDEN MODKANDIDATER.

 

FORMANDEN KOM MED BERETNINGEN FOR 2012. LARS PEDER LØKKE SPURGTE TIL OM DER KUNNE GØRES NOGET I FORHOLD TIL PROBLEMET MED AT ORGANISERE UNGJÆGERE SOM VAR NÆVNT I BERRETNINGEN, SVARET VAR AT DER BLIVER TILBUDT KONTINGENT FRI M. MERE FOR UNGJÆGERE. BERRETNINGEN BLEV GODKENDT UDEN KOMMENTARER

 

HANS BEIER FREMLAGDE REGNSKABET, SOM FREMVISTE ET OVERSKUD PÅ KR. 5.095,05, SÅ BANKBEHOLDNINGEN PR 31.12.2012 ENDTE PÅ 56.299,56 HVILKET BLEV GODTKENDT AF GENERALFORSAMLINGEN.

 

BESTYRELSEN KOM MED ET FORSLAG OM AT UDVIDE BESTYRELSEN TIL 7 MEDLEMMER, HVILKET GAV LIDT DISKUSSION OG MAN BLEV ENIGE OM AT I VEDTÆGTERNE SKULLE DER STÅ 5 ELLER 7 PERSONER SOM GØR AT MAN KAN ÆNDRE DET PÅ ET SENERE TIDPUNKT HVIS DER ER BEHOV FOR DET.

 

PÅ VALG TIL BESTYRELSEN VAR HENRIK HEDEGAARD OG MADS PEDERSEN, BEGGE MODTOG GENVALG, NYVALGT I BESTYRELSEN BLEV KURT NIKOLAJSEN OG FREDE HEDEGÅRD FREDERIKSEN.

 

MADS PEDERSEN BLEV GENVALGT SOM FORMAND. FREDE FREDERIKSEN BLEV NYVALGT SOM KASSERER, DA HANS BEIER IKKE ØNSKEDE AT FORTSÆTTE AF HELBREDSMÆSSIGE GRUNDE. 

 

MADS PEDERSEN TAKKEDE HANS BEIER FOR DEN STORE ARBEJDE HAN HAR GJORT FOR FORENINGEN  OG HAN BLEV BELØNNET MED EN JULESNAPS ÅRGANG 2012 OG KLAPFAST HYLDEST FRA DELTAGERNE.

 

BJARNE STOKHOLM OG JOHNNY LØKKEN BLEV VALGT SOM SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN.

 

ARNE FJORDSIDE OG SØREN HUNDAL MODTOG GENVALG SOM REVISORER OG KELD OLESEN MODTOG GENVALG SOM REVISOR SUPPLEANT.

 

JKF FORMANDEN JOHNY FAURSKOV, KOM MED JKF´S VIRKE I 2012 HAN VAR OGSÅ INDE UNDER NYE TILTAG OM YDDERLIGER SÆRFREDNINGER PÅ KRONHJORTE, HVILKE FORESLAG HAN IKKE ANBEFALEDE OS AT TILSLUTTE.

 

PETER MAARUP HAVDE MEDBRAGT EN NYHED, EN PATENTANMELDT KP SKYDESTOK, SOM HAN DEMONSTREDE FOR ALLE INTERESSEREDE, ALLE SYNTES RIGTIG GODT OM DEN, MEN NOGLE BLEV AFSKRÆKKET AF PRISEN, SÅEN ER DET JO I DET VESTJYDSKE.

 

DER VAR INGENTING UNDER EVENTUELT, HVOREFTER FORMANDEN TAKKEDE FOR GOD RO OG ORDEN OG MAN SLUTTEDE AF MED KAFFE OG KAGE KRYDRET MED EN GOD JAGTFILM.