img_0162.jpg

Bestyrelsesmødet 07-01-2020

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt hos formanden d. 07-01-2020
 
Alle mødt.
 
Mødet afholdt som forberedelse til den årlige generalforsamling, der afholdes d. 15. jan 2020
 
Foreningen har p.t. 123 medlemmer. 2 nye tilgået i det forgangne år
 
Johny har deltaget i Jægerrådsmøde, og her blev stor del af tiden brugt til diskussion af placering diverse
hegn omkring vindmøller og solcelleområder. Herom referat i Jæger.
 
Det reviderede regnskab gennemgået.
 
Jørgen undersøger vedr. Mobilpay.
 
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen.
 
Samtlige medlemmer af bestyrelsen modtager genvalg.
 
Kort gennemgang af de forventede aktiviteter i 2020.
 
1: 170320 kl. 1830 trofæaften hos Coldstrup i Bækmarksbro.
2: 020520 kl. 0900 Geddefiskeri hos Keld Hansen.
3: 030520 kl. 0900 Indskydning af riffel m.m. på Ulfborg Skyttecenter.
4: 050520 kl. 1900 Foredrag hos Keld Hansen.
5: 210520 kl. 0900 Bukkepral hos formanden.
6: 300820 kl. 0900 Skydning Ulfborg Skyttecenter, Hjortebanen.
 
Der bliver løbende orienteret og fulgt op på årets aktiviteter i JÆGER og på foreningens hjemmeside.
 
 
Peter Bahn Jakobsen
Sekretær.