img_0166.jpg

Bestyrrelsesmøde d. 30-06-22

Referat af bestyrrelsesmøde d. 300622 hos Bjarne Stockholm.

1: økonomien vedr. dialogmødet med DJF gennemgået og godkendt.

2: Ingen tilgået post.

3: Bjarne var utilfreds med dialogmødet og dets indhold. Mente ikke, at vi havde bedt om et møde vedr.
forvaltning af hjortevildt, men et møde om DJF
Bjarne bakket op af flere bestyrelsesmedlemmer, og flere ønskede et nyt møde med DJF med DJF som
emne.
Peter foreslog jævnligt møde med DJF, og Johny foreslog evt. en kontaktperson til DJF idet han mente, at
der p.t. er for langt fra top til bund.
Debat omkring et ønske om, at DJF melder mere ud og er mere kontaktsøgende nedad.
Flere ytrerede mistillid til HJORTEVILDTGRUPPEN.

4:Søren tager til jægerrådsmøde..Vil her undersøge muligheden for ØKstøtte til en mårhundegruppe.
Bjarne tager kontakt til Jytte Pårup.

5:Søren luftede muligheden for evt. sammenlægning med andre jagtforeninger. Dette tildebat.
Skal vi evt. have en facebookprofil.

Peter Bahn Jakobsen.
Sektr.