img_0151.jpg

Bestyrelsesmøde d. 20-10-22

Referat af bestyrelsesmøde Møborg jagtforening afholdt d. 201022 hos Torben Andersen.

1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.
2: Tilgået post m.m.
Der er tilgået foreningen 20 000,- kr. fra Jysk Energi øremærket til mårhundebekæmpelse. Det arbejdes
der videre på.
Der er udsendt opkrævninger til diverse sponsorer. Af disse har 3 meldt fra. Johny, Dennis og Bjarne
sendes på jagt efter nye emner.
Respons fra Skydebanen i Ulfborg vedr. d. 7/5-23 hvor den er forhånds bestilt.
Retursvar fra Klaus Lind DJF vedr. skrivelse fra foreningens formand Søren Hundahl, der efterlyste bedre
og mere gennemskuelig kommunikation med DJF. Her opfordrer Claus Lind medlemmerne til at læse
referater m.m fra diverse møder, der alle bringes i bladet JÆGER ligesom han opfordrer til, at man læser
lederen i hvert blad.
Peter gav Claus Lind ret i, at vi som medlemmer skal gribe i egen barm, og selv sørge for at holde os
orienteret i mediet JÆGER samt hjemmesider og diverse orienteringer på mails. Alt det vi efterlyser står
der, men det kræver at vi læser tingene igennem, og selv yder en indsats.
Bjarne mente vedr. orienteringsmødet med DJF, at det blev et møde med orientering omkring hjortevildt
og ikke som ønsket et debatmøde om DJF.

3: Ekstraordinært jægerrådsmøde i Nees d. 8/11-22
Formanden samt Dennis tager til mødet. Der skal på mødet vælges en repræsentant fra de 4 foreninger
i omåde 2 til Det Grønne Råd. Der er fra de 3 andre foreninger peget på Bent Dahl samt Søren Hundahl som
formand for jægerrådet.. Dette bakkes op af bestyrelsen.

4: Afholdelse ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 24/01-23 kl. 1800 til spisning på Flynder Skole i Bækmarksbro. Menuen sædvanen tro: Stegt
flæsk m.. persillesovs. Søren tager kontakt til Hans og Jack vedr. mad og Knud vedr. skolen.
Kl. 1900 overgår man til generalforsamling.
På valg er flg: Formand Søren Hundahl, bestyrelsesmedlemmer Torben Andersen, Bjarne Stockholm
samt Johny Løkken…..Johny Løkken modtager ikke genvalg.
Dagsorden jfr foreningens vedtægter.

Der vil, til alles orientering, i dagsordenen være et punkt hvor bestyrelsen ønsker generalforsamlingens
tilkendegivelse vedr. en evt. sammenlægning med andre jagtforeninger i området.
Forslag til udefrakommende dirigent. Bjarne From foreslået.
Trofæaften laves som et særskilt arrangement senere.

Peter Bahn Jakobsen
Sekr.