img_0153.jpg

Generalforsamling 15-01-2020

Referat fra den årlige ordinære generalforsamling i Møborg Jagtforening afholdt d. 15. januar 2020 i
Flynder skole i Bækmarksbro.

Mødet startede med spisning af Hans` stegt flæsk med persillesovs, og kl. 1900 overgik forsamlingen til
afholdelse af generalforsamling.

Dagsorden jfr. foreningens vedtægter.
 
1: Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Søren Hundahl, der blev enstemmigt valgt.
Søren takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen lovligt og rettidigt indvarslet.
 
2: Valg af stemmetællere.
Foreslået og valgt blev: Jens Krejlgård og Hans Jørgen Jensen.
 
3: Formandens beretning:
FORMANDS BERETNING 15 JANUAR 2020 MØBORG JAGTFORENING:
Tak for den fine fremmøde, håber i har nyt flæsken som Hans og Jack har tilberedt som sædvanlig. Tak til
Knud for at du gør det muligt at vi kan komme her på skolen. I året der er gået er en af vore medlemmer
gået bort, Leo Thesbjerg sov stille ind, Leo var ikke den der gjorde sig mest bemærket men han var en stabil
medlem til vore arrangementer, lad os mindes Leo med et øjebliks stilhed. Vores medlemstal er faldende, i
sidste beretning var vi 130 medlemmer, nu er vi 124 : 3 æresmedlemmer, 80 ordinære, 8 senior, 3
ungdoms, 5 husstands og 25 ekstraordinære og vores gennemsnitsalder er støt stigende. Vi har de sidste år
mistet mange medlemmer, årsagen er krondyr og holdningen her omkring. Mange vil gerne være medlem
af Møborg Jagtforening men ikke af Jægerforbundet, det forstår man ikke for Jægerforbundet er den
eneste organisation som kæmper for krondyr jagten, tænk på det. Vi vil meget gerne være flere
medlemmer så hvis i har nogen så sig til, Jægerforbundet kører en hverve kampagne for tiden hvor nye
medlemmer får 3 mdr. fri kontingent. Alle vore aktiviteter i løbet af året er kørt rigtig godt, vi startede med
trofæaften hos Land og Fritid i Lemvig, en rigtig god aften – vi var på skydebanen og på hjortebanen begge
med fin deltagelse – Geddefiskeri hos Keld Hansen var også med god deltagelse, det var kun gedderne der
svigtede, for få. Bukkepralen var med fine bukke og flot med deltagere. Der har været møder i Lemvig
Jægerråd, hvor der har været meget fokus på hjortevildts forvaltning, solcelleparkernes indhegning og
mårhunde bekæmpelsen. Lemvg Kommune har givet kr. 65.000 til denne formål og der har været
arrangeret mørkeskydning på dem, der deltog 25 medlemmer fra Lemvig kommunes Jagtforeninger. Vi har
holdt 3 bestyrelsesmøder i foreningen, alle i god ånd og med positive tiltag, alle har 100% taget de opgaver
de er sat til, så det har været en fornøjelse at arbejde med bestyrelsen, tak for det. Vi har fået ny
webmaster, Jakob og Jens Krejlgaard har overtaget ansvaret for vores hjemmeside og det gør de rigtig
godt, de har også ansvaret for vores SMS service hvilket også kører super godt. Vores hjemmeside er i dag
fuldt opdateret og i kan hele tiden følge med i kommende arrangementer og referater fra vore bestyrelses
møder m.m.

Følgende er planlagt for 2020:

22 januar den årlige Jægerrådsmøde i klubhuset i Nees kl. 19.00 Der skal vælges ny formand Bjarne From
ønsker ikke at fortsætte.

17. marts Trofæaften hos Kristian Colstrup. 2 maj Geddefiskeri hos Kjeld Hansen.

3 maj. Mærke og fadskydning i Ulfborg.

5 maj foredrag i Keld Hansen jagtstue, Pris kr. 150 pr person incl. 3 stk. smørrebrød, øl, vand, kaffe og
foredrag max. 45.

21 maj bukkepral hos Mads Pedersen

30 august hjortebanen i Ulfborg kl. 9-12.00.

Alt vil i kunne følge på hjemmesiden og få SMS om.

En af grundene til at vi kan køre jagtforeningen som vi gør er bla. Grundet vore trofaste sponsorer som
bidrager rigtig godt til vores økonomi – i kan se dem alle på vores hjemmeside, så brug og støt dem. Stor
tak til dem. Stor tak til alle som har støttet og bakket op omkring vores forening, ingen forening uden dem.

Sidst men ikke mindst før jeg slutter min beretning er der lige en opgave: Vi har en person her i dag som
opfylder alle vore krav om at blive Æresmedlem: Han er fyldt de 80 år, han har været aktiv i bestyrelsen,
han er perfektionist i forhold til jagten og en rigtig god ambassadør for jagten – så Henning Jensen vil du
komme herop.
 

Jeg vil slutte med håbet om at vi får en rigtig god 2020, tak for i lyttede og fortsat god aften. TAK

Formandens beretning godkendt.
 
 
4: Fremlæggelse af revideret regnskab.
Regnskabet godkendt.
 
5: Indkomne forslag.
Ingen.
 
6: Valg af bestyrelse. På valg er Bent Wiborg, Jørgen Kjøllhede og Peter Bahn. Alle villige til genvalg.
Genvalgt.
 
7: Valg af formand. Mads villig til genvalg.
Genvalgt.
 
8: Valg af suppleanter.
Foreslået og valgt blev: Bent Ørtz og Bjarne Stockholm.
 
9: Valg af Kasserer. Jørgen Kjøllhede villig til genvalg.
Genvalgt.
 
10: Valg af 2 revisorer. Jens Krejlgård og Arne Fjordside begge villige til genvalg.
Genvalgt.
 
11: Valg af revisorsupleant.
Kjeld Olesen valgt.
 
12: Eventuelt
Forespørgsel fra forsamlingen, om det krævede fiskekort for at medvirke i fiskeri i Kjeld Hansens
mose. Man konkluderede, at dette ikke var tilfældet.
Generalforsamlingen afviklet i god ro og orden, og herefter overgik forsamlingen til hyggeligt samvær.
 
 
Peter Bahn Jakobsen
Sekretær